Weidevogels

De Wieringer doet aan weidevogelbeheer. Dit wil zeggen dat wij ons uiterste best doen om de weidevogels, zoals de grutto, tureluur en kievit, mogelijkheden te bieden rustig te broeden.

Akkerranden

Plasdras

Een aantel greppels in het weiland worden voorzien van pompjes, die op zonnepanelen werken. De greppels worden vernat in het voorjaar, zodat eerst grutto's  en later kievitten en tureluurs er hun voedsel vinden.

Grasland met rustperiode